An ninh cưỡng chế dân oan

Ở các nước, công dân đến các cơ quan nhà nước gửi đơn kêu oan có bị "hốt" như này không? Ảnh chụp sáng nay 28/5 trước lăng ông Hồ và dinh Chủ tịch nước. Hai vợ chồng thương binh oan bị an ninh cưỡng chế.

Ở các nước, công dân đến các cơ quan nhà nước gửi đơn kêu oan có bị “hốt” như này không?
Ảnh chụp sáng nay 28/5 trước lăng ông Hồ và dinh Chủ tịch nước. Hai vợ chồng thương binh oan bị an ninh cưỡng chế.

Nguồn : FB Dũng Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published.