Những khuôn mặt an ninh cộng sản

Ông Nguyễn Đức Chung Giám đốc công an Hà nội và các cấp chỉ huy An ninh không nên cho lính đàn áp cưỡng chế các cháu nhỏ con Dân oan như thế này. Các cháu sẽ hoảng loạn. Các anh sợ nhân dân ghét chế độ ghét công an nhưng lính các anh xâu xé hai mẹ con người ta như thế này liệu người ta có yêu mến các anh được không? Có kẻ nào cư xử với con gái các anh như thế liệu các anh có thấy đau lòng?
Ảnh chụp trưa 27/5/2015 trước lăng ông Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Đức Chung Giám đốc công an Hà nội và các cấp chỉ huy An ninh không nên cho lính đàn áp cưỡng chế các cháu nhỏ con Dân oan như thế này. Các cháu sẽ hoảng loạn. Các anh sợ nhân dân ghét chế độ ghét công an nhưng lính các anh xâu xé hai mẹ con người ta như thế này liệu người ta có yêu mến các anh được không? Có kẻ nào cư xử với con gái các anh như thế liệu các anh có thấy đau lòng? Ảnh chụp trưa 27/5/2015 trước lăng ông Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Đức Chung Giám đốc công an Hà nội và các cấp chỉ huy An ninh không nên cho lính đàn áp cưỡng chế các cháu nhỏ con Dân oan như thế này. Các cháu sẽ hoảng loạn. Các anh sợ nhân dân ghét chế độ ghét công an nhưng lính các anh xâu xé hai mẹ con người ta như thế này liệu người ta có yêu mến các anh được không? Có kẻ nào cư xử với con gái các anh như thế liệu các anh có thấy đau lòng?
Ảnh chụp trưa 27/5/2015 trước lăng ông Hồ Chí Minh.

Nguồn : FB Dũng Mai

Leave a Reply

Your email address will not be published.